You are currently viewing Moniturujemy zmiany legisiacyjne

Moniturujemy zmiany legisiacyjne

Monitorujemy zmiany legislacyjne, wpływające m.in. na system ochrony zdrowia. W styczniu 2022 wzięłyśmy udział w konsultacjach projektu Ustawy o zawodach medycznych.

Dodaj komentarz